Hỗ trợ trực tuyến

PDA1
0944.59.4488
PDA2
0916.19.4488
PDA3
0943.36.4488
PDA4
0942.63.4488

Đối tác

Chi tiết sản phẩm
 
Đầu nối ống mềm kín nước với ống cứng loại trơn

Đầu nối ống mềm kín nước với ống cứng loại trơn

Mã sản phẩm MCT
Nhà sản xuất VIỆT NAM
Số lượng sản phẩm Hàng có sẵn